KONCESJE OPC


Wnioski koncesyjne OPC
Obsługa wniosków o wydanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC) realizowana jest przez Biuro NOVUM w trzech etapach:

  1. Ustalenie możliwości uzyskania koncesji OPC – wstępne konsultacje
  2. Przedstawienie, zebranie i opracowanie dokumentacji umożliwiającej ubieganie się o koncesję
  3. Reprezentacja przed Urzędem Regulacji Energetyki (URE) w toku postępowania koncesyjnego, aż do uzyskania koncesji


W pierwszym etapie przeprowadzamy analizę sytuacji formalnoprawnej, finansowej i technicznej wnioskującego, wskazujemy warunki, które należy spełnić w celu prowadzenia działalności koncesjonowanej OPC.


W drugim etapie przygotowujemy wniosek i prowadzimy postępowanie przed URE.


W trzecim etapie prowadzimy korespondencję z URE, aż do uzyskania decyzji. Zastępujemy Klienta w skomplikowanym i czasochłonnym postępowaniu, wymagającym częstych i merytorycznych kontaktów z instytucjami i urzędami.


Klient decyduje w jakim zakresie zleca obsługę wniosku koncesyjnego.


Osoby działające w Biurze NOVUM posiadają niezbędną wiedzę i kompetencje do prowadzenia kompleksowej obsługi wniosków OPC od koncepcji do finalizacji czyli uzyskania koncesji, zarówno w przypadku nowych jak i przedłużanych przedsięwzięć.

ZYSKAJ CZAS I SPOKÓJ

 

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej